Skip to main content

Handelsactiviteiten, webwinkels en diensten-portals

Voor een (Nederlands) exportbedrijf, webwinkel of dienstenportal kan vestiging op Curaçao zeer interessant zijn om de volgende redenen:

Curaçao heeft sinds 1-1-20 de beginselen van een zogeheten “territoriaal” belastingstelsel ingevoerd, om de belastinggrondslag ter bepaling van winstbelasting op Curaçao zoveel mogelijk te beperken tot de ratio waarin directe kosten die lokaal in Curaçao gemaakt zijn in verhouding staan tot de totale directe kosten. In praktijk betekent dit dat een beperkt deel van de directe lasten zorgt voor een beperkte belastingdruk aangezien mogelijk een groter deel van de directe kosten buiten Curaçao gemaakt wordt. Indirecte kosten welke lokaal gerelateerd zijn mogen eerst nog van de bruto omzet afgetrokken worden, alsook materiaalkosten. Voor een handelsonderneming welke in Land A koopt en in Land B verkoopt, met een directie en administratie op Curaçao, zal dit betekenen dat een beperkt deel van de winst hiermee toegerekend wordt aan Curaçao. Bijvoorbeeld verkoopcommissies die in rekening gebracht worden, of reiskosten welke direct vanuit Curaçao gemaakt worden.

Dit maakt het eiland uitermate geschikt voor internationale handel en digitale dienstverlening. Daarnaast is het zo dat bepaalde vitale economische sectoren van het bijzondere 3% tarief gebruik mogen maken. Daaronder valt ook op- en overslag alsmede onderhoud en reparatie werkzaamheden aan vaar- en vliegtuigen, alsmede software ontwikkelingsactiviteiten.

You don't close a sale, you open a relationship

Patricia Fripp@pfripp

Infrastructuur en verbindingen

Curaçao is direct verbonden met Noord Amerika, Zuid Amerika en Europa, met meerdere dagelijkse vluchten vanuit Amsterdam, Miami, Bogota, Panama en ook meerdere wekelijkse vluchten uit de rest van de VS en Canada.

Het heeft een van de grootste natuurlijke zeehavens van het westelijk halfrond en een zeer actieve haven. Daarnaast is het een gewilde haven voor plezierjachten en cruiseschepen vanwege de ligging buiten de “Hurricane Belt”.

Voor het digitale verkeer ligt Curaçao direct aangesloten aan 4 intercontinentale fiberoptic kabels met optimale digitale verbindingen naar Noord en Zuid Amerika, Europa en het Caribisch gebied.

Het is de thuisbasis van de Dutch Caribbean Securities Exchange (beurs), diverse internationale (Canadese) banken zoals CIBC, RBC, First Abu Dhabi Bank, Banesco en diverse kleinere.

Cultuur, taal en kennisniveau

Curaçao is een echte “melting pot” van verschillende culturen, zo’n 70 in totaal. Hierdoor is er een zeer grote variëteit aan evenementen en cultuuruitingen maar bijvoorbeeld ook grote meertaligheid onder de lokale bevolking. De meeste mensen beheersen behalve het Papiaments, Nederlands en Engels ook het Spaans en soms Portugees, of zelfs Chinees.

Dit biedt met een relatief goed onderwijs niveau en toegang tot diverse praktijkopleidingen grote inzetbaarheid in de dienstensector zowel voor zakelijke als particuliere diensten. De werkzame bevolking telt zo’n 60.000 mensen dus daarmee is de arbeidsmarkt redelijk diep en divers.

Hub naar LatAm

Curaçao leent zich door de bovenstaande factoren bij uitstek als ‘hub’ (logistiek kruispunt) naar Zuid-Amerika. Vanuit Curaçao is Zuid-Amerika / Latijns-Amerika, met 500 miljoen inwoners, snel en meerdere malen per dag per vliegtuig te bereiken. De meeste dienstverleners op het eiland hebben een actief netwerk aan adviseurs in Latijns-Amerika en de communicatie is over het algemeen snel en kort.

Grote aantallen investeerders uit Zuid-Amerika en de rest van de wereld hebben de weg naar Curaçao reeds gevonden en gebruiken het eiland als “hub” voor hun investeringsbedrijven zowel van als naar het continent.

Deel dit blog met anderen.

Benieuwd wat Tax Solutions Curaçao voor uw bedrijf kan betekenen?
Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.