Eerst even wat uitleg

Omdat er vanuit Curaçao niet veel export mogelijk is, maar men ook niet teveel afhankelijk wil zijn van alléén toerisme, heeft Curaçao gekozen om zich te ontwikkelen tot (digitale) kennis-economie.

Door te investeren in digitale infrastructuur, een aangepast aantrekkelijk belastingstelsel voor bedrijven te creëren en door zich verder te profileren als sparringpartner in de online gaming- en gambling industrie, wil Curaçao een moderne economie met een grote aantrekkingskracht voor buitenlandse bedrijven worden/zijn.

Dit wordt ondersteund met het nieuwe territoriale belastingstelsel dat erin voorziet dat ondernemers kunnen profiteren van vrijgestelde winst op Curaçao.

Vrijgestelde winst bij buitenlands inkomen

Vanaf 1-1-2020 is op Curaçao het nieuwe territoriale winstbelasting systeem in werking getreden.  De wetgeving voldoet aan alle internationale vereisten waarmee Curaçao niet (langer) op de zogenaamde EU “blacklist” staat, waardoor de wet nu echt zijn vruchten kan gaan afwerpen.

Kort gezegd geeft deze wet aan dat er alleen nog winstbelasting (in Nederland bekend als vennootschapsbelasting) moet worden afgedragen over de winst verkregen uit binnenlandse onderneming. De winst uit buitenlandse activiteiten blijft onbelast omdat de buitenlandse winst deels tot de belastbare winst behoort.

Hiermee creëert men een nagenoeg vrijgestelde winst op Curacao voor internationaal opererende bedrijven. Voor bedrijven die hiervan gebruik maken, is het buitenlandse resultaat vrijgesteld van winstbelasting.

Waarom vrijgestelde winst op Curaçao?

De nieuwe wetgeving biedt een alternatief voor de oude regelingen, deze zijn met het activeren van de vrijgestelde winst op Curaçao (op 01-01-2020) komen te vervallen.

Waar de oude regeling de toets der kritiek van met name de EU niet kon doorstaan, is de nieuwe wetgeving EU-proof en biedt ook kansen voor nieuw toetredende exportbedrijven. Voor bedrijven die profiteren van deze nieuwe wetgeving geldt dus vrijgestelde winst op Curaçao voor hun buitenlandse resultaat.

Wanneer u in Nederland een winst behaalt van meer dan €200.000 betaalt u de fiscus 25% vennootschapsbelasting; bij een vrijgestelde winst op Curaçao betaalt u  onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting (winstbelasting) over die winst. Het voordeel kan dus enorm oplopen.

Benieuwd waar uw bedrijf aan moet voldoen?
Lees snel verder …

Vrijgestelde winst op Curaçao - Tax Solutions Curaçao

The government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.

Ronald ReaganPresident of the USA 1981-1989
Vrijgestelde winst op Curaçao - Tax Solutions Curaçao

Substance eis

Een van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen genieten van vrijgestelde winst op Curaçao is de zogenoemde aanwezigheids-eis of substance-eis. Hieronder leggen we u uit wat deze eis precies inhoudt.

Aanwezigheid op Curaçao?

Door als doel te stellen het eiland te ontwikkelen tot (digitale) kennis-economie  wordt kennis geworven op Curacao dan wel ingekocht/ingehuurd.

Om te genieten van vrijgestelde winst op Curaçao dient het hier gevestigde bedrijf voldoende reële aanwezigheid te hebben. Er moet daadwerkelijk kennis van de core-business van het bedrijf aanwezig zijn binnen het bestuur van de vennootschap én moeten de bedrijfsvoering en beslissingen worden genomen op Curaçao.

Onderstaande substance eisen worden internationaal inmiddels toegepast en geaccepteerd. Deze worden ook op Curaçao als belangrijkste elementen en criteria toegepast:

 • Een vestigingsadres (domicilie) op Curaçao is verplicht
 • Minimaal 50% van de beslissingsbevoegde bestuursleden (directie) is woonachtig en ingeschreven op Curaçao
 • De directie beschikt over voldoende professionele kennis en kunde om taken als afhandeling en besluitvorming over/van transacties uit te voeren
 • Wanneer de directie specifieke deskundigheid niet in huis heeft, mag deze worden ingehuurd bij derden (bijv kennis van webshops, consultancy diensten of boekhouding)
 • Het Curaçaose bestuur moet qua omvang en (gekwalificeerde) werknemers passen bij de activiteiten
 • De jaarlijkse Curaçaose operationele kosten moeten passend zijn bij de omvang van het bedrijf
 • Bestuursbesluiten moeten worden genomen op Curaçao
 • Cashflow moet lopen via een bankrekening bij een bank op Curaçao
 • De boekhouding moet worden gerealiseerd en gevoerd op Curaçao
 • Het bedrijf mag niet als inwoner worden beschouwd in een ander land

Op het eerste oog lijkt het een hele waslijst, maar gelukkig kunnen wij van Tax Solutions Curaçao u begeleiden in het proces. Naast dat we vanuit Nederland alle support bieden werken we lokaal samen met de beste partijen om uw nieuwe bedrijf volledig te ontzorgen.

Benieuwd of dit ook voor uw bedrijf geldt?
Lees snel verder …

Voor wie is de vrijgestelde winst op Curaçao interessant?

Voor wie?

Wanneer is het nou eigenlijk interessant om een bedrijf te vestigen op Curaçao om daarmee aanspraak te maken op vrijgestelde winst? Enkel de buitenlandse winst kan, onder bepaalde voorwaarden, grotendeels vrijgesteld worden van belasting op Curaçao. De grondslag van deze voorwaarden ligt in de oorsprong van de directe kosten; wanneer deze veelal in het buitenland gemaakt worden kan daarmee een gunstiger belastingtarief worden bereikt.

Als dat zo is zijn er verschillende soorten bedrijven mogelijk:

 • Het kan zijn dat uw bedrijf goederen exporteert en/of importeert; óf
 • Uw bedrijf handelt internationaal en/of verricht internationale diensten t.b.v. of met elektronische communicatie- en informatiemogelijkheden kunnen worden verricht. (denk aan webshops en websites) óf
 • Uw bedrijf verricht onderhoud of herstel aan goederen van bedrijven die buiten Curaçao gevestigd zijn. óf
 • Uw bedrijf verricht internationale opslagdiensten; of
 • Uw bedrijf behaalt winst uit IP. Hiervoor geldt dat dit ontwikkeld dient te zijn op Curaçao dan wel i.o.v. een Curaçaose onderneming dient te zijn ontwikkeld. Hiervoor geldt een verplichte goedkeuring door Bureau Telecommunicatie en Post.

Voorbeelden

Hieronder benoemen we wat voorbeelden van bedrijven die in aanmerking zouden kunnen komen voor vrijgestelde winst op Curaçao.

 • Internationale handelsbedrijven
 • Webshops
 • Affiliate bedrijven
 • Internationale kennisbedrijven
 • Internationale transportbedrijven
 • Online Gaming Industrie
 • Online Gambling Industrie

Is vrijgestelde winst op Curaçao voor u interessant?

Logo - Tax Solutions Curaçao

Contact

Benieuwd of dit ook voor uw bedrijf geldt, of wilt u meer weten over vrijgestelde winst op Curaçao? De partners van Tax Solutions Curaçao brengen graag advies aan u uit en doen dit met kennis van zaken.

Uw contactpersoon in Nederland; Erwin Simons van SmitsVandenBroek put uit jarenlange ervaring op het gebied van accountancy, Nederlandse als Curaçaose fiscaliteiten, bedrijfsbegeleiding én ook de vrijgestelde winst op Curaçao en kent daarmee alle ins en outs voor wat betreft de fiscale mogelijkheden op Curaçao.

Wacht dus niet langer maar neem nu contact op!